QUO VADIS ROTARY

Rotary juuret ovat yhteisöllisyydessä, tarpeessa tavoittaa yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneita ihmisiä, jotka toistensa tuella ovat valmiita auttamaan ympäröivää yhteiskuntaa. 

Sodat koettelivat järjestöä, mutta niiden jälkeinen nopea kasvu puhui oikeista arvovalinnoista. Rotaryn syntymän jälkeiset vuodet ja vuosikymmenet olivat, erityisesti Euroopassa, vallankumousten ja suurten kansannousujen aikaa. Rotary kasvoi hitaasti aina toisen maailmansodan päättymiseen saakka, jonka jälkeen kasvu kiihtyi vuoteen 1995 saakka taantuakseen monissa korkean elintason maissa.

Suomessa kasvu oli erityisen nopeaa sotien jälkeen, kun uusia yhteyksiä haluttiin avata länteen ja omaksua vapaan maailman opit. Rotaryn status oli korkea ja jäsenyys varmisti sosiaalisen aseman ja jatkuvan koulutuksen, turvallisuutta unohtamatta. Klubien profiilit vaihtelivat paikkakunnan ja jäsenkoostumuksen mukaan, mutta yhteisöllisyys ja lähellä tekeminen oli tärkeintä.

Globaalin järjestön tehtäviin tuli tiedon lisääntymisen myötä kansainvälinen palvelu suurine projekteineen terveyden huollon, sosiaalisen palvelun ja opetuksen aloilla. Jäsenkehityksessä näkyy nykyisin selvä ero perustehtävään (kasvatus, koulutus, sosiaalisuus) ja palveluun keskittyvien klubien välillä. Arvolähtökohdat liittyvät yleensä perinteeseen ja omaksuttuun klubikulttuuriin.

Kansainvälisesti ero näkyy selvästi vanhojen teollisuusmaiden, nousevien talouksien sekä hierarkkisten yhteiskuntien jäsentilastoissa. Parhaiten voivat vanhassa maailmassa ne klubit, jotka ovat kyenneet uusiutumaan, mutta samalla säilyttäneensä perinteensä ja palvelunsa silti kaavoihin kangistumatta. Uuden kasvun maissa Rotary on selkeästi sosiaalisen nousun kanava omine arvostustekijöineen.

Suomessa rotaryjäsenyys ja palvelu ovat lisääntyvästi vaihtuneet yksilön välittömästä toiminnasta tarkkailijan rooliin ja välikäsien sekä lahjoitusten kautta toimimiseen. Sisäisen koulutuksen, kasvatuksen ja kehittymisen rooli ovat meillä jääneet vähemmälle perinteisen rotarytoiminnan antina.

Aivan uutena asiana, ja mahdollisuutena, ovat Rotarynkin taustalle nousseet globaalit ja kansainväliseen järjestykseen liittyvät ongelmat, joiden käsittelyyn ja hallintaan kansainvälisellä ja sitoutumattomalla Rotary-järjestöllä on poikkeuksellisen hyvät edellytykset. (LOF)

Sosiaalinen media, some, on nykyään kaikkialla, joka paikassa ja joka hetki. Siinä korostuvat teknologia, sisällöt ja yhteisöt, joiden avulla ihmiset rankentavat yhteisiä merkityksiä. Kanavia on useita, esim. Facebook, Twitter, LinkedIn ja Instagram. Sille on ominaista mm. käyttäjälähtöisyys, vuorovaikutteisuus, avoimuus, demokratia, kaksisuuntaisuus ja reaaliaikaisuus.

 

PDF-tiedostoSOME LOF 2017.pdf (456 kB)
SOME SISÄLTÖJÄ JA KRITIIKKIÄ

Ihmisen aikaansaannosta vai Jumalan rangaistus

Oli surullista seurata hurrikaani Harveyn liejussa seisonutta vanhaa naista, joka katsoi kaiken olevan jumalan rangaistusta ihmisten jumalattomaan menoon. Toisaalta monet vaikutusvaltaiset henkilöt vastustavat ilmaston muutosta koskevia väitteitä omaksi hyödykseen.

 Näyttää siltä, että ihmiset eivät ymmärrä elämäntapamme ja väärien valintojen vaikutusta luonnon turmeltumiseen. Ihmiset ovat eläneet harmoniassa luonnon kanssa miljoonien vuosien ajan ja vasta viime vuosina muodostuneet vaaraksi luonnolle ja itselleen.

   Ihmisen tuhosuuntainen kehitys tuskin on ongelma muulle luonnolle ja lajeille, päinvastoin. Evoluutio on hallinnut häiriöttä luonnon kehitysprosesseja ihmisen ilmestymiseen asti, jolloin älystä tuli kehityksen kuviteltu valtias, mutta ilmeisesti vain hetkeksi kosmista aikaa. Ymmärtämättömyys ja vastuuttomuus ovat uhkista pahimpia ja ennustavat tuhoa.

   Ilmaston muuttumisesta hyötyvät ihmiset pitävät muutosta normaalina kausivaihteluna ja osana maapallon vaihtelevaa lämpötilaa. Kuolleet koralliriutat, aasialaiset ja afrikkalaiset tulvat ja trooppiset hurrikaanit kertovat kuitenkin enemmän ihmisen tekemistä virheistä kuin jumalan tuomiosta.

Tiede on pystynyt jäljittämään luonnon eri muuttujia vasta parin vuosisadan ajan ja aivan äskettäin laatinut tieteellisen ennusteen tulevasta kehityksestä.

Lars-Olof Fredriksson, yhteiskuntatieteiden maisteri

 

1. Ystävyys

2. Suvaitsevaisuus

3. Ammatillisuuden kehittäminen

4.  Kehittyminen ihmisenä

5.  Kehittyminen johtajana

6.  Kehittyminen kansalaisena ja

     maailman kansalaisena

7.  Henkinen kasvu ja oppiminen

8.  Sosiaaliset ja viihtyvyystekijät

9.  Julkisuudessa esiintyminen

10. Matkailuun liittyvät kontaktit

11. Monien tapahtumien forum

12. Monitahoinen verkottuminen

13. Yhteydet muihin toimijoihin

14. Eri ammatit tulevat tutuiksi

15. Eettisten valmiuksien kehitys

16. Kulttuuritietoisuuden kehitys

17. Mittava yleinen arvostus

18. Uusien ihmisten kohtaaminen

19. Uskonnollisesti sitoutumaton

20. Palvelun arvo korostuu

ROTARY JOHTAMINEN, IMAGO

PDF-tiedostoRI YLEISESITT LOF 2017.pdf (3.5 MB)
HISTORIA, TOIMINTA, JÄSENYYS, OHJELMAT
PDF-tiedostoRI PÄÄTÖKSENTEKO 2016 (2).pdf (766 kB)
JOHTAMINEN, PÄÄTÖKSENTEKO
PDF-tiedostoPP - TIEDOTUS LOF 2015.pdf (653 kB)
Miten media toimii

SHELTERBOX SUOMESSA

ShelterBox Tuki ry on vuoden 2013 alkupuolella perustettu yleishyödyllinen yhdistys, jonka tavoitteena on olla ShelterBoxin toimijana Suomessa.