VANHENTUNEET SIVUT

Monet kuluttajat käyttävät internetiä ostosten tekemiseen, tietojen saantiin ja yhteydenpitoon eri toimijoihin. Jos he etsivät tuotetta tai palvelua, mistä he sen löytävät? On hyvät mahdollisuudet löytää sinut ja tarinasi internetin palveluista. Tullessaan omille tai yhteisösi sivuille, mitä he näkevät; kauniisti ja ammattimaisesti suunnitellun kokonaisuuden vai vaikeakäyttöisen, vanhentuneen verkkosivuston? Jos kyse on jälkimmäisestä, on todennäköistä, että olet menettänyt ystävän, asiakkaan tai jonkun ”portinvartijan”.

Koska sosiaalisesta mediasta (Facebook, Twitter, WhatsUp, jne) on tullut monelle uutisten, vuorovaikutuksen ja taloudellisen toiminnan tärkein kanava, on olemassa pysyviä uutis- ja mainoskampanjoita, joita sinun tulisi seurata ja liittyä mukaan. Sosiaalinen media on eri toimijoiden tasapuolisesti jakama foorumi, jossa jaetaan samat uutisarvot, tarpeet ja mukanaolo.

Jos sivustollasi on vanhaa ja vanhentunutta sisältöä, on tärkeää, että poistat tai päivität sivusi. Jos sivut vanhenevat radikaalisti, on parempi sulkea ne. Vanhojen tietojen jättäminen sivuille vahingoittaa myös mainettasi. Jos tarjoat linkkiä vanhoihin ja vääriin tietoihin, on mahdollista, että vanhat tiedot ovat Googlen hakukoneessa. Jos asiakkaasi hakevat Googlesta tietoja (avainsanalla) ja saavat vastaukseksi vanhentunutta informaatiota olet menettänyt kasvosi. Joten mitä tehdä:

1. Pidä sivusi hallinnassa

2. Tee korjaukset ajoissa

3. Ota pois kaikki vanhentunut

4. Seuraa käyttäjän tilastotietoja

5. Yritä oppia, mikä on todellista tietoa, mikä roskaa

PDF-tiedostoMitä on medialukutaito.pdf (436 kB)
KAIKKIEN TARVITSEMA TAITO

SINUN SIVUSI

KOTIVUT JA SOME

Rotaryssa pidettyjen kotisivujen (piirit, klubit) taso vaihtelee. Laatu, ajankohtaisuus, informatiivisuus ja luettavuus eivät haasta tiedon hakijoita ja seuraajia mukanaoloon. Tiedon haku tuottaa usein tukun vanhoja tiedotteita ja ohjelmia, jotka vievät pohjan aktiiviselta sivujen seuraamiselta ja lukuodotuksilta. Vähintä mitä sivuinformaatiolta voi vaatia, on sen paikkansapitävyys; tapahtumapaikat ja -ajat, tiedot sisällöistä ja haaste mukaantulosta ja olosta. Jokaisen toimijan tulisi löytää asiaa harrastava (Rotari), jolle tarjotut aineistot ja resurssit tekevät jatkuvan seurannan mahdolliseksi. Seuraavassa eräitä lähtökohtia pohdittavaksi:

 • Ohjelma(t) ja alusta jolla toimitaan
 • Etusivulle tehokas ilme pysyvine osioineen ja sivujen esittely
 • Panostettava sivuston ulkoasuun (lay-out)
 • Yhteydenotto tehtävä helpoksi (saavutettavuus, sisäinen ja ulkoinen navigointi)
 • Sivusto on suunniteltava toimimaan nyt ja tulevaisuudessa (sopimukset ja hallinnointi)
 • Sivuston oltava hakukoneystävällinen (otsikot, avainsanat, tagit)
 • Sisällön rakenne selkeäksi (leipäteksti, otsikot ja kuvat tasapainossa)
 • Kotisivun tulee olla helposti navigoitava (selkeät linkit, palveluosiot, hakuominaisuudet)
 • Luotettavuus tärkeä (ajankohtaisuus, ydinasiat linkiksi, luettavuus, haluttavuus)
 • Sivuston valvonta (tarkistettava, päivitykset, vanhat poistettava)

Kävijöiden kannalta on erittäin turhauttavaa, jos sivuilla on vanhaa sisältöä ja mm. rikkinäisiä linkkejä. Sisältöä on koko ajan ajankohtaistettava, lisättävä ja valvottava, että asiat ovat kohdallaan. Mitä enemmän ja useammin kiinnostavia asioita ja blogi-kirjoituksia lisätään sitä kiinnostavammaksi ja haluttavammaksi sivut tulevat. Lisäksi on tarkistettava, että sivusto on turvallinen; ei vakoiluohjelmia tai viruksia. Esimerkkejä sivuista: www.lars-olof.fi ja www.aanekoski-rotary.fi

 

SOME ON JO TÄÄLLÄ

Kannattaa myöntää tosiasiat. Perinteiset staattiset kotisivut eivät houkuttele kävijöitä, ellei niiden informatiivisuudesta ja palvelusta pidetä huolta. Kävijämäärien kasvattaminen vaatii julkaisutoimintaa, jolla mm. sosiaalisen median palvelut integroidaan sivuille. Sosiaalisesta mediasta ei toisaalta pidä tehdä itseisarvoa, kun muistetaan jäsenistön ikä, koulutus ja sosiaalinen asema.

Sosiaalinen media on tullut kuvaan uutena foorumina ja alustana tarjoten mahdollisuuden tiedottaa ja olla vuorovaikutuksessa eri henkilöiden/ryhmien kanssa reaaliajassa. Sosiaalinen media tarkoittaa toisin sanoen verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen viestijä ja sisällöntuottaja tiedon vastaanottajana olon lisäksi.

Harvalla organisaatiolla on kokonaisvaltainen verkkostrategia sisällöntuotantoa, sosiaalista mediaa ja hakukoneliikennettä varten. Omat kotisivut ovat kuitenkin edelleen keskeisessä asemassa organisaatioviestinnässä, mutta vain tietyin edellytyksin. Sosiaalisen median aikakaudella kotisivut eivät enää voi olla mykkä käyntikortti vaan elävä vuorovaikutuskanava. Parhaassa tapauksessa omasta verkkosivustosta voi muodostua viestinnän sosiaalinen solmukohta. Eräitä perusteluja omille sivuille:

 • Sivut omassa hallinnassa
 • Sisältö ja ilme kestävät aikaa, mutta vaatii ajankohtaisuutta
 • Yksityisyys ja tiedonkulku hyvin hallinnassa
 • Verkkoläsnäolo helpottuu palveluita yhdistämällä
 • Ei erillismaksuja
 • Ei turhia mainoksia

Huomion tuomisessa takaisin omalle sivustolle on kaksi isoa etua. Oma ”sosiaalinen sivusto” on täysin omassa hallinnassa ja omiin tarpeisiin räätälöitynä. Jatkossa kevyehkönä ja pinnallisena pidettyä sosiaalista mediaa ei enää ole tarpeen erotella muusta internetistä, kun kaikkiin verkkosivustoihin alkaa kuulua standardina sosiaalisia ominaisuuksia.

PRID, YTM Lars-Olof Fredriksson